Här skapades världens skepp

Direktionsvillan byggdes år 1916 som lokal för varvsdirektionen och ritkontoret. Här ritades båtar som än idag seglar på våra farvatten runt hela jorden. Götaverken, Eriksberg och Lindholmen hade som mest 15 200 anställda och var den viktigaste arbetsgivaren i Sverige. Varven fick in ordrar från redare över hela världen. Göteborg växte som varvsstad och Sverige blev världsledande som skeppsbyggarnation.

När varvsepoken gick mot sitt slut år 1980 fanns det inte längre något behov av direktörsvillan. År 1990 hotades Villan av rivning men man förstod tillslut att dess kulturhistoriska värde var för högt för att låta huset gå förlorat. Istället påbörjades en unik operation för att bevara direktörsvillan. Den 800 ton tunga byggnaden transporterades på pråm ut i älven och in igen samtidigt som den flyttades femtio meter från sin ursprungliga plats. Notan för att lägga ny grund, flytta och iordningställa Villan blev hög – närmare bestämt 20 miljoner kronor! Men för att bevara ett kulturområde krävs arbete.

Moderna bostäder och renoverade varvsbyggnader

Göteborgs anrika varvsområde håller på att genomgå en långsam och varsam förvandling. Kranar och traverser bevaras samtidigt som göteborgarna bosätter sig i de nya husen längs kajen. Eriksberg har gått från att vara en livlig varvsindustri till att bli ett blomstrande område för människor att leva i. Idag  Här finns företag som Ericsson, Lindholmen Science Park, Chalmers, Semcon, VM-data Caran, Hotel 11, Eriksbergshallen och SVT. Det finns sannolikt ingen motsvarighet i världen där resultatet har blivit så positivt som här i Göteborg.